Det finns två huvuduppfattningar om klimatförändringen och klimatkrisen. Den ena är att den är sann och att den är orsakad av människan via koldioxidutsläppen. Den andra är att det är båg och att människan inte kan påverka klimatet på ett mätbart sätt. Klimatförändringen är ett faktum. Klimatet har alltid ändrat och är inget konstant, dock har enligt vår kunskap klimatet aldrig ändrat så mycket så snabbt tidigare och det pekar på att människan ligger bakom krisen. Jag är dock skeptisk till att koldoxiden ensam ligger bakom allt detta.

Om människan ligger bakom detta eller inte är egentligen irrelevant. Orsaken är att vårt energibehov växer så snabbt att vi har redan problem med det utan någon klimatkris. Vi kan inte fortsätta förbruka energi på det sätt vi gör. Det går inte. Det finns inte tillräckligt med resurser på vår planet för att kunna göra det någon längre tid. Vi måste minska vår energiförbrukning och börja använda dramatiskt mycket mera förnyelsebara energiformer. I framtiden måste vi använda förnyelsebara energiformer till 100% och förändringen måste ske snabbt.

Kritikerna säger att vi inte har råd till detta. Det blir enligt dem för dyrt att gå över till vindkraft och andra dylika energiproduktioner och att ändra byggnader och industrier för att spara på energi. Jag anser att det blir dyrare att inte göra det. Att bygga smartare är lite dyrare men sparar relativt snabbt i pengarna med nuvarande priser. Beaktar man priserna vi kommer att ha i framtiden, kommer inbesparingen att ske mycket snabbare. Industrin kan göra enorma inbesparingar med relativt små investeringar. Orsaken till att det inte görs i en större omfattning är att ledarna i industrin är skeptiska till klimatkrisen, naturligtvis eftersom det ligger i deras intresse att vara skeptisk, och för att enregin är ännu för billig för att tvinga industrin till större investeringar. Investeringar är ju alltid en risk ifall konjunkturen svänger eller andra dylika problem.

Klimatkrisen orsakar redan enorma utgifter. Det är bara att kostnaden inte ännu känns i plånboken på de som kan ta de stora besluten. Det är vanliga och ofta fattiga människor som drabbas värst. Kostnaderna kommer att öka eftersom klimatet och vädret kommer att ställa till med mer skada och förhindra matproduktion på många ställen. Vi har inte råd att inte göra något. Nu när vi lever i en lågkonjunktur kan faktiskt klimatkrisen vara det som tar oss ur den ekonomiska krisen. Vi måste göra stora investeringar vilket kommer att inverka positivt på ekonomin.

Här i norden anser jag att en del av lösningen ligger i distribuerad energiproduktion. Låt staten subventionera lokala vindkraftverk och el-bilar. Vindkraftverken är inte hela lösningen eftersom det inte alltid blåser och det behövs reservkraft för att kompensera. Dock kan vi i extremfall t.o.m använda olja eftersom det skulle vara en liten kostnad i förhållande till inbesparingen. För att ta ett exempel. En bensindriven bil har en maximal verkningsgrad på ungefär 35%. I verkligheten kommer vi kanske upp till 20%. Ett bra kraftverk kan ha en verkningsgrad på upp till 90%. Det blir alltså mycket förmånligare att göra el direkt av oljan än att göra den till bensin som vi använder i våra bilar. Speciellt med tanke på att kostnaden för raffineringen inte är beaktad i detta.

Det är naturligtvis inte hållbart men kunde fungera tills vi har byggt upp en bättre energi-infrastruktur. Det finns många intressanta energilösningar på kommande. T.ex. bättre solpaneler med bättre verkningsgrad och som är mycket billigare. Solenergi är något vi kan utnyttja mycket effektivare än vad vi gör och orsaken till att det inte har gjorts är att vi haft så billig olja tt det inte behövts tidigare. Nu behöver vi dock spara på energin och producera den så effektivt och rent som möjligt.

Några exempel på hur vi kan effektivera vårt energianvändande. Vi kan producera det ljus vi behöver med LED-lampor som förbrukar bara en liten bråkdel av vanliga glödlampor och som är miljövänligare än vanliga energispararlampor. Vi kan använda solfångare för att värma vårt bruksvatten. Speciellt effektivt ifall vi värmer vårt hus med vatten. Vattenburen golvvärme är den optimala kombinationen med detta men detta fungerar ju naturligvis inte på vintern här i norden. Vi kan använda jordvärme eller luftvärmepumpar i stället för att värma med olja. Vi kan skaffa vindkraft för att minska vårt behov av el från elnätet. Detta är bara ett fåtal exempel på vad som kan göras men om alla gjorde dessa investeringar så skulle det ha en mycket positiv inverkan på miljön, samtidigt som det skulle vara positivt för ekonomin.

Vi har lösningarna i våra händer, det är upp till oss hur vår framtid ser ut men vi kan inte fortsätta på samma sätt som tidigare. Vår energiförbrukning är redan för stor och beräknas öka med över 30% fram till 2030 och dit är bara ungefär 20 år. Om vi inte gör något kommer vi att nå en punkt då vi inte längre kan påverka, än är vi inte där, hoppas jag..

Annonser