Tydligen inte. Om domaren i Pirate Bay -fallet inte var jävig, vem är då jävig? Om det inte är jäv att tillhöra en intressegrupp för den ena sidan i målet så är det tydligen inga problem så länge domaren inte har direkt nytta av det själv och det är en lite för lös linjedragning för min smak.

Man kan jämföra det med att hans svåger var på ena sidan i målet, för då har han inte någon direkt nytta av det själv men känner kanske ett tvång att stöda den ena sidan p.g.a banden till svångern. Samma, ungefär, kan han hävdas ha om han sitter med i en intressegrupp för den ena sidan i målet. Jag tycker att detta är skandalöst och det undergräver folkets tillit på rättsystemet, vilket är redan ganska dåligt.

När man följer nyheterna så får man ganska snabbt en negativ bild av rättsystemet i Sverige. Det fungerar inte, eller ok, det fungerar men dåligt. Det finns många exempel på rättsövergrepp av olika former. Detta är ett exempel men det finns flera. Det verkar som om domarna och juristerna inte har något grepp om verkligheten.

Det finns många fall där t.ex. våldtäktsmän sluppit undan med villkorligt därför att offret klätt sej på ett viss vis eller inte sagt nej tillräckligt tydligt, eller t.o.m varit berusad. Det är skamligt att sådant förekommer i ett land som räknas som en demokrati. Jag blev en gång visad en sammanställning av domar på olika brott. Den visade hur personer som utfört ekonomiska brott fick fängelse medan pedofiler fick villkorligt. Det är naturligtvis ingen korrekt jämförelse för det var kanske bara några extremfall som användes men det visar i.a.f att det förekommer en obalans i straffskalan.

Jag vet inte alla deljar om Pirate Bay målet, och jag tar inte ställning till om de skulle dömmas eller ej, men en rättegång ska gå rätt till och det har det inte i detta fall gjort och tyvärr kan man anta att dylika saker sker ganska ofta utan att vi får höra om det. Rättssäkerheten i Sverige är i.a.f bättre än i många andra länder men det är då länder som inte kan kallas demokratier. Jag vet inte hur det är i andra demokratier men man kan anta att samma sak förekommer där också. Det juridiska systemet, rättssystemet, är ett relativt slutet system där nästan alla känner alla och där de håller i en viss mån ihop.

Annonser