Det var lätt att konfigurera modemet men det gick inte automatiskt. Jag har nu testat det en aning och faktiskt är den långsammare än den Buffalo WBMR som jag köpte då modemet gick sönder. På ADSL-delen är det ingen större skillnad men Buffalon och speciellt Linksysen är nog snabbare. WLAN är det dock större skillnad. Asusen har bra antenner för jag får bra signal ända till garaget och det har jag inte fått med någon apparat ännu fast jag har testat följande WLAN modem och routrar:

  1. Linksys WAG54G
  2. Linksys WAG300N
  3. Linksys WAG325N
  4. Linksys WRT150N
  5. Buffalo WHR-G54S
  6. Buffalo WMBR-G125
  7. A-LINK (minns inte vilken modell)

Eventuellt har jag glömt nån modell. Så, utgående från signalstyrkan är det ett bra modem men tyvärr har den andra brister. Den fungerar mycket långsammare via WLAN än Buffalon. När jag flyttar filer från digiboxen, via en Buffalo WLI-TX4-G54HP, till datorn så håller Buffalon 25 Mbps ganska konstant, med AOSS varierade hastigheten mellan 12 och 25 Mbps, så jag konfigurerade den manuellt. Den ska ju klara av 125 Mbps men det tycks inte fungera för den gamla Linksysen klarade av 25 – 27 Mbps! Asusen klarar av mellan16 och 20 Mbps, så Buffalon är klart snabbare. Ungefär 6 Mbps i snitt.

Ett av skälet till att jag valde Asus, främsta var ju att jag inte kunde välja Linksys då företaget som jag köpte av inte säljer dem mera, var att man kan koppla externa hårdskivor och få åtkomst via FTP men tyvärr fick jag det bara att fungera med ett USB-minne, av någon anledning. Jag är lite besviken på den och om nån är redo att betala tillräcklitgt för den, så säljer jag den.  Det är inget dåligt modem men inte heller tilräckligt bra.

Jag är också lite besviken på utbudet, det tycks inte längre finnas riktigt bra modem. Alla har de brister. Endera är själva modemet långsamt, eller så fungerar inte WLAN:et bra. Det är också svårt att få samma egenskaper som de bättre routrarna har. Man måste alltså kombinera ett modem med en extern router om man vill ha en optimal kombination och jag tror att det är det jag kommer att göra. Orsaken är Linksys WRT610N som tycks vara en bra router och med den kan man dela ut en extern hårdskiva på nätet via Samba, vilket är mycket smidigare än FTP.

Annonser