Enligt en norsk studie köper de som piratkopierar tio gånger mera än andra. Detta är ett resultat som musikindustrin inte sväljer. Detta trots att RIAA har kommit fram till ungefär samma resultat. EMI i sin tur hävdar att det kan enbart bero på piratkopierandet att konsumptionen ökar men inkomsterna minskar. Jag har svårt att se hur ökad konsumption men minskade inkomster kan skyllas på piratkopierandet. Som jag ser det kan man enbart skylla minskad konsumption på piratkopierandet och då gäller det narturligtvis enbart de som verkligen gör det. Om de som inte piratkopierar köper mindre, är det inte P2P närverkens fel men det är ju en verklighet som musikindustrin inte accepterar. För dem är det ju lättare att skylla allt på P2P nätverken än att verkligen ändra på sitt sätt att agera.

Annonser