Jag har tidigare kritiserat och ifrågasatt läkemedelsbolagen, läkarna och vetenskapen. Tydligen har jag haft god orsak att göra så. Nu har en läkare erkänt att han fabrikerat mera än 20 publicerade studier. Han har alltså fått betalt av läkemedelsbolagen för att ljuga om olika mediciners positiva effekter eller deras ringa biverkningar. Bl.a Vioxx som jag själv tidigare använt.

Detta visar att man inte kan lita på ”vetenskapliga” publikationer, eftersom de i sin tur måste lita på läkarna och det tycks vara ganska lätt för tillverkarna av medicinerna att köpa läkare att säga vad de vill att de ska säga. Det framkommer mer och mer dylika fall och fall där tillverkarna manipulerar studier.

Annonser