Åter en nyhet om den bristande moralen inom läkemedelsbranschen. Det är för lätt att förfalska och manipulera forskningsresultat och det sker främst inom medicin, eftersom där finns mest pengar att tjäna på det. Det är sorgligt hur vi litar på läkarna, som igen litar på läkemedelstillverkarna, då faktum blir att vi inte kan lita på någon.

Jag tror inte att läkare medvetet försöker lura oss men det är ett problem att det ibland är lönsamt för dem att ta beslut som igen inte gynnar patienten. T.ex. vilka mediciner som används. Deras attityd motsätter ofta också alternativa behandlingar, som ibland kan vara bättre än det som de rekommenderar. Jag tänker på t.ex. sänkning av kolesterolhalten i blodet. Ett problem som sällan behöver lösas med mediciner och speciellt inte mer än tillfälligt. Ändå äter många dessa dyra mediciner långa tider.

Om vi inte kan lita på läkarna, eftersom de igen litar på läkemedelstillverkarna, vem kan vi då lita på? Internet? Jag bara undrar, själv har jag tidigare litat på läkarna men efter att i åratal blivit stämplat som simulant och efter mycket strul till sist fått en allvarlig sjukdom diagnostiserad, är jag mycket skeptisk till sjukvården. De som arbetar inom sjukvården gör säkert sitt bästa, det är inget lätt arbete, men det är inget skäl att inte kunna förbättra rutinerna och kvalitén på sjukvården.

Som jag ser det är dock ett stort problem att läkemedelsbranschen inte går att lita på. Detta eftersom det resulterar i att läkarna inte är att lita på och då faller ju grunden ihop. När man läser dylika nyheter, är det inte så svårt att förstå varför tusentals människor dör årligen p.g.a mediciner och detta utan att de används fel av patienten. Problemet är att de skrivs ut fel av läkarna, vilket igen ofta beror på att de litar på tillverkarens uppgifter utan att ta reda på statistiken om medicinen i fråga.

Här tror jag att farmakologer kunde spela en viktig roll och det gör de i.o.f.s i en viss mån redan nu. Den kunde bara vara mycket större. Farmakologernas uppgift är att informera kunden om medicinernas möjliga biverkningar och på vilket vis de kan vara farliga att använda. Tyvärr är det sällan man får sådan information. Själv har jag frågat både läkare och farmakologer om vilken långtidsverkan Neurontin och Temgesic har men jag har inte ännu fått något bra svar. Jag är intresserad eftersom jag antagligen är tvungen att använda åtminstone Temgesic livet ut och jag är rädd för hur den påverkar min hälsa men enda svaret jag fått är att den är ämnad för att användas under lång tid. Det är inget acceptabelt svar med tanke på hur forskningsresultat manipuleras.

Annonser