På ett forum läste jag ett inlägg där en person hävdade att energispararlampor förbrukar mer energi vid tillverkningen än vad de sparar under hela sin driftstid. Påståendet kan vara sant ifall:

  1. Lampan används väldigt lite (i pricip aldrig)
  2. Man har t.ex. bytt en 15W glödlampa till 15W lågenergilampa
  3. Man sätter den där det inte funnit nån lampa
  4. Den går snabbt sönder
  5. Elpriset där de tillverkas är näst intill gratis

Alla ovan nämnda orsaker är alla osannolika och beror på att man använder lampan fel eller p.g.a tillverkningsfel. Om man använder lampan väldigt lite, är det knappast lönt att byta men ganska sällan har man ljus som används så sällan. Oftast betyder det bara att det tar länge innan den betalar sej tillbaka men det gör den förr eller senare.

Om man byter en glödlampa mot en lågenergilampa med samma effekt, får man mycket mera ljus som resultat. En glödlampa på 75W motsvarar ungefär en lågenergilampa på 15W och en glödlampa på 60W motsvarar ungefär en lågenergilampa på 11W. Varierar lite mellan olika tillverkare men med samma ljusmängd, drar lågenergilampan mindre än en glödlampa.

Om man sätter en lampa där det tidigare inte funnits någon lampa, så kan man ju säga att den inte sparar något men egentligen bör man ju jämföra med en motsvarande glödlampa och då får man ju samma resultat som annars.

Lågenergilamporna håller generellt sätt mycket längre än vanliga glödlampor. Ofta håller de i tusentals timmar och jag har sett att de uppgivit allt från 6000 timmar till 10 000 timmars driftstid. Om man använder en lampa 3 timmar i dygnet varje dag, så ska den hålla i över 9 år!

Vi har använt oss av dessa lampor i flera år nu och bara en har gått sönder och det var p.g.a tillverkningsfel för den gick nästan direkt sönder. Jag fick den bytt mot en ny lampa och om de går sönder innan den väntade driftstiden är slut, så kan ni kräva att få den ersatt med en ny.

Om elpriset är extremt lågt där de tillverkas, kan man ju anta att de skulle kunna kräva mycket energi under tillverkningen men med tanke på att elpriset här i norden är globalt sett ganska lågt, kan vi nog utgå från att den är högre eller i bästa fall en aning billigare.

Om vi jämför en 60W glödlampa med en 11W energispararlampa, så ser vi att glödlampan förbrukar 600 kWh och lågenergilampan 110 kWh under dess driftstid. Skillnaden är alltså 490 kWh som är inbesparingen under hela driftstiden och då beräknar vi inte med att det antagligen gått åt ett flertal glödlampor under den tiden.

Vi kan lätt beräkna hur mycket vi sparar om vi vet hur mycket vi använder lampan. Här är ett exempel från vårt hus och hur mycket de sparar på ett år.

(60W – 11W) *3 timmar * 365 dagar / 1000 = 53,7 kW (med avrundning)

Från det ser vi också att den betalar sej tillbaka på mindre än ett år. Prat om att tillverkningen förbrukar mer än vad de sparar är bara strunt. Om det var sant skulle de säljas med förlust. Ryktet kommer kanske från det att de är ganska dyra men de blir billigare hela tiden. Man bör dock komma ihåg att de innehåller kvicksilverånga och inte bör kastas med vanligt avfall.

Annonser