Jag skriver ofta negativt om läkemedelsindustrin. Nyheter såsom denna är orsaken. Det är ett högst omoraliskt förfarande som sätter läkare och farmakologer i en svår situation, då de inte har korrekt information om medicinerna p.g.a lögnerna från tillverkarna. Tyvärr är förfarandet vanligare än vad vi ens kan föreställa oss och i slutänden är det dock alltid patienten som lider mest för läkemedelstillvekarnas girighet.

Annonser