I vår lokala tidning fanns en artikel om vitaminer där det hävdades att det inte är någon idé att ta vitaminer om man är frisk. Argumentet var att man inte kan bli friskare. Det är dock att se på saken ur fel synvinkel. Vitaminerna ska inte enbart göra oss friskare, utan också se till att vi hålls friska.

Vi får sällan i oss tillräckligt med vitaminer, även om vi är friska och även om vi äter mångsidigt. Orsakerna är många, bl.a. för att vår kost inte längre innehåller så mycket vitaminer och delvis därför att vi inte äter så mycket då vi inte behöver lika mycket energi.

Detta gör att trots att vi kanske är friska nu , kan denna situation ändra. Vitaminer skyddar oss mot t.ex. förkylningar och cancer. D-vitamin har visat sej vara effektiv mot förkylningar och C-vitamin skyddar våra celler mot förändringar.

Tanken att allt är bra så länge vi är friska och att det är helt onödigt att göra något är ganska dumdristig. Jag säger inte att alla måste äta alla vitaminer men speciellt vintertid skulle nog alla här i norden ha nytta av att ta D-vitaminer som tillskott och vill man ha optimal hälsa, så bör man inte undvika vitaminer.

Det har gjorts en del studier som visat att vitaminerna inte har någon effekt men det är bara en del av sanningen. Studierna har vanligen varit fel utförda och bristfälliga i allmänhet. Man har t.ex. använt syntetiska vitaminer som man vet att inte har någon biologisk effekt. Man har också testat en vitamin i taget, utan att beakta synergi-effekterna av att kombinera olika vitaminer.

Tiden har också varit väldigt kort, vitaminerna ger effekt över en lång tidsperiod, inte på några veckor. Orsaken är ju att vitaminerna är en del av vår kost och är ingen medicin. Det är också orsaken till att de sällan har biverkningar i normala doser.

Läkemedelsbolagen vill svartmåla vitaminerna eftersom de konkurrerar med mediciner. Det låter absurt, och det är det också, men orsaken är att läkemedelsbolagen vill få fler människor att använda deras mediciner och av den orsaken måste de få vitaminer att framstå som onödiga eller rent av skadliga. De vill att folk ska ta mediciner på samma sätt som vitaminer, alltså för säkerhets skull, trots att de inte lider av någon direkt brist. Med vitaminer är det ok, eftersom risken för skadlig överdosering är liten men med mediciner är det en annan sak. Alla mediciner har bieffekter och att ta mediciner i onödan är knappast tillrådligt.

I media har det blivit allt vanligare med en negativ bild av vitaminerna och det kommer från läkarna och i sista hand från läkemedelsbolagens påtryckningar. Det som skrivs om vitaminer genomsyras ofta av ignorans och okunskap. I en annan lokal tidning fanns en nyhet där läsarna uppmanades att glömma C-vitamin därför att D-vitamin har enligt studier visat sej ge ett bättre skydd mot förkylningar. Helt idiotiskt skrivet och mellan raderna kan man läsa att vitaminer är inget att ta på allvar.

Bara för att D-vitamin är effektivare mot förkylningar än C-vitamin, vilket det faktiskt är, gör inte C-vitamin sämre och det finns inga goda skäl varför man ska strunta i C-vitamin. Trots att den inte skyddar mot förkylningar, ger den annat skydd. Den förkortar bl.a. tiden man är sjuk ifall man blir förkyld. Att skydda sej mot förkylningar genom att ta D-vitamin och C-vitamin är bra mycket smartare än att ta vaccin mot influensa eftersom D-vitamin faktiskt skyddar och C-vitamin hjälper till ifall man faktiskt blir sjuk.

Annonser