Jag skriver ofta negativt om mediciner, inte för att jag egentligen har något emot mediciner om de används rätt, men det verkar som om mediciner missbrukas allt oftare och det gäller såväl patienten som läkarna och i sistahand även tillverkarna.

Med missbruk menar jag inte att man använder dem för att få ett rus, utan att man använder dem fel, av fel orsak och utan tillräcklig kunskap. Ett extremt vanligt exempel är användadet av antibiotika mot virussjukdomar. I det fallet blir man bara sjukare eftersom antibiotikan slår ut de nyttiga bakterierna vi har, medan den inte gör något mot virusen som är orsaken till sjukdomen. Det kostar pengar, gör oss sjukare och vinnarna är tillverkaren, apoteken och bakteriestammarna som blir allt mer resistanta. 

Det är ett stort antal människor som varje år dör p.g.a mediciner. När det är läkarstrejk dör det mindre människor än normalt, det säger en hel del om det absurda i dagens situation. Detta strider även mot läkarnas egna etiska regler men ändå tycks ingen vara intresserad av att göra något åt situationen. Media är också konstigt tysta om detta. Om kosttillskott orsakade ens en bråkdel av den skada mediciner gör, skulle de förbjudas direkt, men med mediciner är det annat.

Man kan inte annat än undra varför. Varför gäller det andra regler för mediciner än för kosttillskott? Varför tillåts mediciner döda? Läkemedelsbolagen har många jurister vars arbete går ut på att lobba för dem och sopa problemen under mattan. Visar deras egna studier negativa saker, ja då avslutar man den eller gömmer den, eller så modifierar man den så att den passar ens syften. Exempel på detta är Jupiter studien om statiner. Där avbröt man studien innan den gav negativa resultat.

Det som är skrämmande med detta, är att folk använder mediciner, exempelvis just statiner, i onödan och kanske t.o.m med dödlig utfall. Andra mediciner som är farliga och som skördar många liv årligen, är smärtstillande medel. Gamla orsakade magsår och nya orsakar blodproppar, båda mycket allvarliga biverkningar.

Varför använder människor då dessa mediciner? Jo, om en läkare säger att man behöver dem, ja då tror man att man behöver dem. Vi har ett (för?) stort förtroende för läkare men varför tror då läkarna att vi behöver dem även trots att vi kanske inte gör det? Jo, därför att läkarna igen tror på de studier som läkemedelsbolagen har gjort. De är ju grundade på ”vetenskapliga” bevis.

Läkarna har sällan kompetensen att ifrågasätta läkemedelsbolagens studier. De är ofta för jäktade att kunna ta reda på alternativa synvinklar, utan de förlitar sej alltför ofta på vad läkemedelsbolagen berättar dem. Ansvaret ör detta ligger inte på läkarna, utan på läkemedelsbolagen och de instanser som övervakar dessa. T.ex. i USA finns FDA (Food and Drug Administration) som övervakar vilka läkemedel som tillåts.

Det har dock framkommit att FDA vanligen lyder läkemedelsbolagen och gör som de vill. Forskare på FDA har nu börjat protestera mot detta korrupta system, tyvärr har det fått pågå för länge. Förhoppningsvis blir det ändring på detta.

Det absurda i denna situation då läkare skriver ut antibiotika mot virussjukdomar och statiner åt friska människor, är att folk som är verkligen sjuka inte får medicin som kunde hjälpa dem, eftersom det ”saknas” vetenskapliga bevis. Jag har svårt att förstå hur bristen på bevis för att något fungerar kan vara ett hinder när bevis för att något inte fungerar inte är det. Jag finner situationen helt absurd och läkarna har en viss dubbelmoral i frågan.

Exempel på detta är LDN. Det är en medicin som är extremt svår att få, detta trots att det numera finns bevis för att den fungerar och detta trots att det finns mycket empirisk data som talar för medicinen. Problemet är att den är för billig och den konkurrerar med mediciner som inte fungerar. Nuvarande officiella mediciner mot MS tar i bästa fall bort ca 30% av symptomen. Sjukdomens progression påverkas inte alls. Detta om man tål medicinerna alls för de har ganska svåra biverkningar och de är extremt dyra.

Vissa kan ha nytta av dem, det medger jag, men alternativt kunde man pröva LDN först och använde de andra (interferon och glatimer acetat) ifall man inte märker någon nytta av LDN. Man kan också använda Glatimer Acetat och LDN samtidigt men det kan man inte med interferon. Om en läkare skulle förfara på detta sätt, som är etiskt rätt, så skulle han snabbt förlora sin läkarlicens om han inte slutar med det efter att ha blivit varnad. Detta skulle läkemedelsbolagen, som skulle förlora mycket pengar på det, se till att han blir.

Som jag ser det är vår västerlänska sjukvård patologisk. Vi får inte mediciner för att bli friska, utan för att hantera våra symptom. Ofta får vi medicin mot ett symptom, vilket orsakar biverkningar som igen kräver andra mediciner. Vitaminer och kosttillskott får man absolut inte använda. Man kan ju må bättre eller t.o.m bli frisk! Det skulle stå läkemedlsbolagen dyrt.

Mediciner är ofta dyra, speciellt sådana som inte har alternativ. Ibland verkar det som om läkemedelsbolagens strategi går ut på att begränsa alternativen. En strategi de länge har haft, är att behandla symptomen, inte själva sjukdomen. Det märks tydligt med MS. Det finns ingen medicin som (undantag eventuellt LDN) faktiskt bromsar själva sjukdomen, de bara minskar symptomen, men det absurda är att för många är biverkningarna mångfallt värre än själva symptomen.

När jag fick diagnosen MS, var det många som tröstade mej genom att säga att det finns så bra mediciner nuförtiden. Då visste jag inte vilken lögn det är. Det finns inga riktigt bra mediciner mot MS, inte ens LDN är riktigt bra för den botar inte sjukdomen men förhoppningsvis bromsar den utvecklingen och inte bara symptomen.

Sjukvården utvecklas åt fel håll, den blir bättre på vissa saker men på många områden blir den sämre. Nuvarande trend är att friska ska undvika vitaminer och ta mediciner istället. Exempelvis var det några forskare som föreslog att man skulle sätta statiner i dricksvattnet för de tyckte att alla, även friska, skulle ha nytta av dem. De tycks helt ignorera raporterna om statinernas negativa verkan. Det tycks också vara få läkare som faktiskt ens förstår hur statiner fungerar och vem som verkligen kan ha nytta av dem.

Jag hoppas att utvecklingen svänger och fokus kommer mer på naturliga sätt att hålla oss friska. Jag hoppas också att mer satsas på att hålla folk friska, alltså preventivsjukvård, och inte bara bota symptomen som man nu gör. Det finns bra mediciner men det finns också mycket dåliga mediciner. Jag hoppas att läkarna blir bättre på att utvärdera vilken medicin som verkligen passar. Nu känns det som ett lotteri, man prövar olika tills man hittar en som passar och hoppas att man inte dör innan dess.

Annonser