Det är en positiv förändring av nu äntligen, efter 8 år, blev vi (de) av med USA:s sämsta president genom tiderna. Dock förundras jag över den överdrivna optimismen. Han betraktas som nån sorts messias, trots att han stora svårigheter att överkomma och trots att hans uttalanden inte visar att de stora frågorna kommer att ändra.

Han inställning till Israel är samma som tidigare presidenter och hade den varit annan, hade han knappast blivit president. Ändrar han uppfattning kommer det att sluta illa för det är något Israel inte kan acceptera. Han har ju öppet erkänt att han är sionist, vilket inte är något positivt. Världen behöver inte fler sionister, lika lite som fanatiska Islamister, och absolut inte som presidenter.

Jag är trots allt glad att han valdes till president, jag har lite större hopp om att världen blev lite mindre otrygg än tidigare. Beslutet att stänga Guantanamo är ett bevis på det. Dock finns det ännu många saker kvar och hans inställning till Israel bådar inte gott. Att skydda Israel genom att ge dem vapen och pengar, är inte positivt för fred i regionen eftersom det ger Israel möjlighet att fortsätta som tidigare och ger dem makt att inte behöva ge Palestinierna några eftergifter. Enbart världens vrede mot Israels terror kan ha någon effekt.

Annonser