Nedan finns beskrivningen på hur LDN ska blandas och det är en apotekare i USA som skickat den till en bekant, som igen gav den till mej.

Preparation of Naltrexone Triburate (100mg/400mg)

  • Naltrexone 1 Gm
  • Riboflavin 0.025 Gm
  • Calcium Carbonate – Heavy 2.975 GM

Preparation of LDN (3mg)

  • Naltrexone Triburate 1.2 Gm
  • Calcium Carbonate – Heavy 26.3 Gm

Triburate until fully mixed and then pack 27.5 Gm into 100 #3 capsules.

To compound from tablets the pharmacists must know the weight of the tablet and calculate the weight of the excipient (binder material). Substract that weight from the Calcium Carbonate filler listed in the above formula. The difference is the actual amount of Calcium Carbonate to add. (3mg/capsule x capsules = 300mg needed. That is 6 tablets of 50 mg each. It is a simple task to weight 6 tablets and calclate the amount of Calcium Carbonate filler to be used.)

OBS! Använd INTE kalcium karbonat! Den gör att Naltrexonen frigörs för långsamt för att den ska fungera optimalt. Andra fyllningämnen, t.ex. cellulosa, fungerar mycket bättre.

Annonser