Jag blir allt mer kritisk emot medias vinkling av klimatförändringen. Klimatet ändrar och har alltid gjort det, klimatet har aldrig varit konstant någon längre tid, inte heller nu. Jag tror att människan påverkar klimatet till en viss del men jag är starkt skeptiskt till att koldioxiden är boven i dramat och speciellt med tanke på hur ekonomiskt viktig utsläppsrättigheterna är, är jag inte förvånad över medias ensidiga rapportering.

Det pratas om konsensus bland vetenskapsmän om orsakerna till klimatförändringarna och det är koldioxiden som stämplas som den stora boven. Någon sådan konsensus förekommer inte inte, många vetenskapsmän är skeptiska och med all rätt. Man tolkar data ganska ensidigt och datormodellerna man använder är långt ifrån perfekta.

Dock är det en mycket positiv utveckling att man satsar på att spara energi och att utnyttja förnyelsebara energiformer. Dock får det inte ske på ett skadligt sätt. Man ska t.ex. inte bygga vindkraftverk i naturreservat i klimathotets namn, för det finns det bättre platser men många företag ser möjligheten att få igenom rätt att bygga på platser där de annars aldrig skulle få bygga just genom att utnyttja klimathotet som förevändning.

Att uppmuntra husägare att spara el genom olika åtgärder, t.ex. luftvärmepump eller jordvärme, är något positivt för vi bör inte slösa med energi då det inte är nödvändigt. Att satsa på vindkraft är också positivt, även om det finns en del problem och även negativa aspekter. Elbilar är framtiden men det kommer ännu att ta ett tag innan den kan mäta sej med vanliga bilar. Dock är det positivt att man försöker få fram bra modeller. Elbilar är mycket effektivare än normala bilar men har sina brister.

Media utnyttjas flitig som propagandaverktyg då det är många som tjänar pengar på utsläppsrättigheterna. Klimatet ändrar, det är faktum, men teorierna om varför är många och koldioxiden är inte den starkaste av dem. Människan påverkar säkert klimatet till en viss del men hur pass avgörande är osäkert. Vi bör se nykert på detta problem så att vi tar rätt beslut och inte kastar ut babyn med badvattnet.

Annonser