Världen är i kris. Detta upprepas om och om igen i media och till sist blir det sant. Visst, det var kris till att börja med, kanske till och med en global kris, men vi människor är funtade så, att vi reagerar på det som vi hör och ser. När media upprepar detta mantra, KRIS, så reagerar vi.

Är det inte konstigt hur världen går från en kris till en annan? Sedan millenieskiftet har vi gått från terroristhot till krig till klimathotet och nu finanskrisen. De är mer eller mindre verkliga men de överdrivs kraftigt i media och bakom detta ligger en avsikt att hålla människorna rädda och oroliga för då ifrågasätter vi inte saker på samma sätt. Vi låter också myndigheterna ta ifrån oss våra rättigheter under den falska förespegligen att det är för vårt eget bästa. Exempel på detta är The Patriot Act, FRA och IPRED.

Dessa saker kom inte till för vårt bästa, utan för att ge mer makt till myndigheter att kontrollera oss. Låter som konspirationsteorier men det är tyvärr sant. Varför? Jo, därför att dessa lagar och förändringar inte skyddar oss ett dugg. The Patriot Act skyddar inte oss (eller USA) emot terrorister, lika lite som en mångmiljard dollars vapenindustri och militär kunde skydda WTC mot flygplanen 9/11.

FRA skyddar inte Sverige emot terrorister och är inte skapad för att göra det heller, eftersom Sverige inte ens har nån hotbild från terrorister och även om det fanns en sådan, så har inte myndigheterna resurser att skydda oss genom total övervakning. Däremot har de resurser att spionera på oss och åsiktsförfölja oss om de så vill.

IPRED kommer inte att hjälpa fattiga artister utan är enbart till som ett första steg till att begränsa internets frihet som är ett hot mot eliten. Internet kan vara ett medel att kringå bankernas monopol och detta är något som måste begränsas. För detta ändamål har man använt en girig och föråldrad dinosaurie till industri, nämligen musik- och filmindustrin. Det är alltså distributionen som är föråldrad och man måste begränsa människornas möjlighet att välja hur man vill köpa deras produkter.

Att lura i oss att vi är ständigt hotade av något gör att vi inte ifrågasätter myndigheternas ansvar och aktioner. WTC kollapsen gav USA chansen att förklara krig mot Irak, något man planerat i flera år och man bara väntade på sin möjlighet och när den kom, grabbade de tag om den som en hungrig haj.

Nu när det framkommit hur Bush & co har ljugit och manipulerat för att kunna starta kriget, så slipper de ändå undan sitt ansvar. Bush och hans medhjälpare hör hemma i fängelse för sina lögner och för alla de döda som de har på sitt samvete. Det finns positiva aspekter av kriget, som t.ex. att vi blev av med Saddam men enligt vissa källor var hans makt mycket begränsad och utan det handelsmbargo mot Irak som USA krävde, kunde Irakierna eventuellt själva ha störtat Saddam.

Detta är naturligtvis bara spekulationer men visar ändå på att det finns alternativ till krig, speciellt då krig av fel orsak. Kriget emot Irak hade inget med demokrati eller frihet att göra, då USA tidigare glatt stödde Saddam då det var i deras intresse. USA gör inget av god vilja, de gör enbart för deras egen vinning. Ett undantag till detta är kanske Israel men det är ändå i USAs intresse att stöda Israel då det är ett sätt att kontrollera regionen.

USA hävdar att de för krig emot terrorism, en sak som per definition är omöjligt och det visar hur seriösa de är. Om USA faktiskt ville minska på terrorismen i världen, så skulle de sluta att utföra terroristaktioner och sluta med att stöda och utbilda terrorister. Det är ingen slump att USA och Israel ligger bakom många terroriststämplade grupper, t.ex Hamas och Al-Qaida, som utbildades av Israel och av CIA.

Det som Israel nu sysslar med i Gaza är inget regelrätt krig, utan snarare terrorism mot en försvarslös civilbefolkning. Detta stöds av USA, trots att Bush har sagt att han vill ha fred i regionen men det är en lögn för han har makt att tvinga Israel att sluta fred med Hamas. Dock är detta inte i USAs intresse och innan det kommer det inte heller att bli fred.

Största hotet mot demokratin i väst, i den omfattning vi kan prata om demokrati, är den växande cyniskheten och känsla av hjälplöshet. Det är det som är avsikten, avtrubba människor så att vi inte bryr oss om att protestera och försöka ändra på saker och ting. Vi har möjlighet att påverka, vi är inte hjälplösa! Små saker har betydelse och det är bättre än inget, även om vissa hävdar att små saker, som t.ex. återanvändning, är så betydelselöst att det gör mera skada eftersom det tar bort vår fokus från de verkliga problemen. Det är delvis sant men det är också ett cyniskt sätt att se på problemen.

Vi borde alltså inte nöja oss med att rädda världen genom återvinning, som är en positiv sak, utan vi måste stå upp för våra åsikter men det kräver också att vi har åsikter. Vi måste lära oss att samarbeta även om det innebär att vi måste pruta på våra åsikter lite. Var har makten att förändra om vi vill och om vi vågar stå upp och försvara våra rättigheter.

Annonser