Är temperaturökningen i världen beroende av koldioxidnivån eller tvärtom. Man har mätt att koldioxidnivån var högre under varma perioder men är koldioxiden verkligen orsaken till temperaturökningen eller är det frågan om orsak eller verkan? Tidigare har jag varit av den åsikten att det är så men nu har jag börjat ifrågasätta om det verkligen är sant.

Det är inte sant att alla vetenskapsmän stöder teorin om korrelationen mellan temperaturen och koldioxidnivån. Det är faktiskt många som ifrågasätter den. Den allmänna opinionen och massmedia stöder dock den teorin och därför är det lätt att acceptera den som sanning. Jag undrar dock om det inte blivit en hype av hela teorin?

Trots att jag blivit tveksam till sanningshalten, så vidhåller jag att de förändringar som man försöker få igenom överlag är positiva. Naturligvis inte alla förändringar men att minska oljeberoendet och användandet av ”ren” energi är en positiv utveckling. Att oljan kommer att ta slut är ett faktum och ett annat faktum är att förbränningen av fossila bränslen har negativ inverkan på vår miljö.

Jag ser mej tvungen att försöka ta reda på mera om saken, för den sanning som nu matas känns inte rätt och jag vet inte vad som är rätt eller vad som är fel. Kanske det inte ens finns något sådant svar.

Ett tillägg: Jag betvilar inte klimathotet, utan bara om det är verkligen koldioxiden som är hela orsaken. Det är den bild man får igenom media idag men är det igen ett sätt att få vår uppmärksamhet bort från de egentliga problemen?

Annonser