Den starkt omoraliska läkemedelsindustrin, i detta fall Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, är igen ute för att klandra vitaminer när deras läkemedel och terapier inte fungerar tillräckligt bra. Nu har man publicerat en forskningsrapport där man har gett möss cancer för att testa hur C-vitamin påverkar kemoterapin. Det inte nån större överraskning att de finner att C-vitamin försämrar kemoterapins verkan. Vad är då deras slutsats? Jo att man bör undvika använda C-vitamin om man har cancer och undergår kemoterapi.

Vad är då problemet med detta? För det första, man anväde sej av möss och möss syntesirerar själv C-vitamin vilket gör att studien inte kan relateras till människor. För det andra så har C-vitamin dubbelverkan mot cancer-celler. C-vitamin verkar som antioxidant men den motverkar också själva tumören (Källa: Biovita). Kemoterapi fungerar ganska dåligt, vilket igen beror på att den samtidigt som den angriper tumören, angriper och normala celler. Vissa anser att cancer är en naturlig del av kroppens försvar (Källa: Natural News) och att den är ett symptom på ett annat fel. Man försöker alltså bota symptomen med kemoterapi och andra cancermediciner emedan vitamin angriper själva orsaken till cancern, vilket ofta är fria radikaler orsakade av ohälsosamma levnadsvanor eller miljögifter.

Om cancern verkligen var en parasit som bara var ute efter att skada oss, varför går den ibland tillbaka utan mediciner? Om man tar hand om orsaken bakom cancern, botar man den också och samtidigt ser man till att den inte kommer tillbaka. Med vanliga cancermediciner kommer den ofta tillbaka och det beror på att de bakomliggande orsakerna är fortfarande kvar. Därtill dör många p.g.a cancerbehandligen som belastar kroppen något oerhört när den redan är under stor belastning. Att då uppmana patienten att undvika vitaminer, som skulle skydda cellerna mot dels den bakomliggande orsaken till cancer och dels cancerbehandligen självt, är mycket omoraliskt och kommer att skörda många offer helt i onödan. Det är många som också omkommer p.g.a följdsjukdomar orsakade av cancerbehandligen men dessa kommer inte med i statistiken och därför verkar medicinerna fungera bättre än vad de egentligen gör.

Den cancerbehandlig vi idag använder oss av är inte till för att bota oss, utan för att hålla oss vid liv och helst så att vi måste ständigt äta mediciner. Ok, det är en cyniskt syn på läkarna och läkarvetenskapen men så ser det ut idag då dylika lögner sprids i media, ivrigt påropat av läkemedelsföretagen. Detta trots att forskarna själva medger att studien inte kan jämföras med människor men varför har man då utfört den? Varför slösa en massa pengar på en studie som inte visar något relevant? Jo för att det är ett sätt att manipulera media att hjärntvätta människor från att använda bättre alternativ till dåliga behandligar som kostar mycket och egentligen bara gynnar bolagen som tillverkar medicinen. Om detta ämne intresserar så läs denna artikel.

Annonser