Jag är så frusterad över hur vissa läkemedelsföretag förvränger statistik och gör dålig, ja direkt felaktig, forskning för att få de resultat man vill ha. Vad är än värre är att man gör detta på dubbel front. Man gör så att mediciner verkar bättre än de är och man försöker samtidigt att få alternativen att verka sämre än de är.

Om nån läser detta och har högt kolesterol, ta det lugnt, ni behöver inte medicin för det om ni inte samtidigt också har svagt hjärta och har förkalkningar i blodådrorna. Högt kolesterol orsakar inte hjärtsjukdomar och inte heller förkalkar det blodkärlen men om man äter fett och/eller röker så orsakar det förkalkningar och det gör att hjärtat måste arbeta hårdare för att pumpa runt blodet. Det kan försvaga hjärtat och då kan högt kolesterol vara en negativ sak eftersom det ökar belastningen ytterligare men det är inte orsaken till problemen utan det är snarare inflammationer som är boven (Källa: Jonny Bowden).

Orsaken bakom hjärt- och kärlsjukdomar är nästan alltid dåliga levnadsvanor. Man äter fet mat (dåliga fetter), dricker för mycket och röker för mycket. Genom att ändra dessa kan man snabbt få rättat till problemet istället för att bara maskera dem. Om man inte vill ändra sina vanor så kan man ta kosttillskott som gör samma sak som statiner men billagre och tryggare. E- och C-vitamin (Källa: Biovita), det är ingen slump att de attackerar just dessa vitaminer, samt rätta fettsyror, t.ex. EPA (Källa: The Lancet) som har vetenskapligt bevisats verka positivt (och är därför svår att angripa) sänker kolesterolet snabbt och lika effektivt eller effektivare än statiner. De har heller inga biverkningar att tala om och är mycket billigare.

Just pågrund av hur effektiva vitaminerna är, så har läkemedelsföretagen sett sej tvugna att attackera vitaminernas troverdighet genom att utföra ovetenskapliga studier. T.ex. genom att använda sej av syntetiska vitaminer som är biologiskt overksamma. En läsare som bara läser nyheten utan att begrunda sej över resultaten, blir lätt vilseledd. Idag kan man inte lita på läkemedelsföretagen forskning, eftersom den är vilseledande och direkt lögnaktig.

Om du äter kolsterolmedicin, kontakta din läkare och fråga om det är verkligen nödvändigt och om han/hon svarar ja så be dem förklara varför och på ett begripligt språk. Förstår du inte vad läkaren säger, är det ett tecken på att han/hon försöker skyla över det faktum att du kanske äter den i onödan.

När du går in på din läkarmotagning nästa gång, titta vilka reklam broschyrer och bilder de har på väggarna och jämför det med den medicin du får. Sannolikheten är stor att de sammanträffar och orsaken är inte alltid att du verkligen behöver det. Läkarna är idag väldigt nära sammanknutna med läkemedelsföretagen och man kan inte automatiskt anta att de är helt 100% opartiska, även om de kanske själva tror det. Det är viktigt att veta vad man behöver för att inte bli vilseledd, alla vill oss inte väl och även de som vill oss väl kan själva vara vilseledda och läkare vet ibland skrämmande lite eftersom de inte har tid att ta reda på sanningen och den information de har, har de fått av andra läkare (på konferanse och dylikt) som igen ofta har kopplingar till läkemedelsföretag. Ifrågasätt den medicin ni ordineras, det är inte sagt ni behöver den, och ta reda på vilka alternativ som finns.

Annonser