Jag är oroad över hur forskningen om mediciner utvecklas. Själva grudforskningen är väl fortfarande ok, om än det är inom universiteten som den banbrytande forskningen sker och inte inom bolagen, vilket de vill ge sken av för att argumentera varför vi ska betala så hutlöst mycket för mediciner och varför de ska få skydda patenten på ett sätt som inte är vettigt ur konkurranssynvinkel men det är en annan diskussion (monolog..?).

Det jag är oroad över, är hur forskningen vinklas mot att hitta nya verksamhetsområden för redan befintliga mediciner och då närmast de som ännu har patentskydd och därför är dyra och ger största inkomsterna för dem. Att hitta nya användningsområden är det heller inget fel på i sej men då det gäller bara de mediciner som drar in mycket pengar, alltså är skyddade av patent, och då fokus snabbt ändrar till att hitta på nya sjukdomar som motsvarar hur medicinen fungerar, då blir det rejält fel. Ett exempel på detta är hur man gjort höga kolesterolvärden till en sjukdom för att kunna sälja statiner. Det är skrämmande i sej men vad som är ännu mera skrämmande är hur man nu har ändrat fokus från sådana man kan stämpla som sjuka (fast de inte är det), till friska. Man försöker alltså sälja statiner till friska människor med normala kolesterolvärden därför att man har forskning som visar att man kan rädda 1 person av 80 genom att ge alla statiner.

Hur har man då fått fram sådana resultat, jo genom att vinkla forskningen så att den ger de resultat man vill ha. Hur har man då gjort detta, jo genom att ändra forskningen innan den visat resultat man inte vill ha. Man har t.ex. börjat ge kontrollgruppen som tidigare fått placebo statiner med argumentet att resultaten är så lysande att det vore oetiskt att inte ge dem medicinen. Det gör att det inte finns några resultat att jämföra med, vilket orsakar att vi inte vet vilka biverkningar som orsakas av medicinen, vilket igen kommer få läkemedelsbolagen att hävda att de inte har biverkningar, i alla fall allvarliga. Det som är oetiskt, är att förstöra forskningen på detta sätt. Att ett liv av åttio kan räddas är inte så banbrytande att det vore etiskt att ändra forskningen för det, det är helt enkel bullshit för att få de resultat man vill ha.

Nästa steg i att sabotera forskningen för att få önskvärda resultat, äär att avbryta studien innan den är klar och innan biverknarna blir tydliga. Det är helt tydligt och uppenbart vad man vill ha fram och det är att medicinen är verkar och är ofarlig. Verkligheten är dock en helt annan. Statiner har i annan forskning visat sej vara hälsofarlig och har t.o.m orsakat dödsfall men denna nya forskning visar inget sådan eftersom forskningen är manipulerad och det tycks bli allt vanligare att manipulera forskning för att få de resultat man vill ha. När läkemedelsföretag är i farten så kan 2 + 2 bli 5 och jag är oroad över det faktum att girigheten gör att vi inte längre kan lita på forskningen.

Det är ett hot mot vetenskapen om forskning saboteras på detta sätt enbart för egen vinning skull. Om folk inte kan lita på forskning så kommer all vetenskap att lida av det i något skede, eftersom alla kommer att antas vara lika giriga. Den enda girigheten som är acceptabel är vetgirighet men det igen är något läkemedelsföretagen inte lider va då de försöker förmörka sanningen för egen vinnings skull.

Jag litar inte automatiskt på forskning mera, det borde jag kanske aldrig ha gjort heller men på något vis har vetenskapen känts tillförlitlig och det beror på att jag jämställt all forskning. För att ta ett annat exempel på hur vetenskapen och forskning används för egna syften är hur man försöker svartmåla vitaminer och kosttillskott eftersom de är ett hot mot läkemedelsföretagens försäljning. Många gånger är vitaminer ett bätre och tryggare alternativ till mediciner. Ett exempel på hur man försökt svartmåla vitaminer är studien som visar hur E-vitamin ökar dödligheten. Detta är igen ett exempel på vad som kallas ”junk science”. Det var fråga om en meta-studie, alltså man studerar andra studier och drar samlade slutsatser från dem. Det är inget fel på meta-studier men i detta fall hade man närmare 500 studier om E-vitamin och man ville få fram dess korrelation till dödligheten. Så vad gör man, jo man gallrar bort alla studier där det inte förekom någon dödlighet och med de 40-50 studierna som var kvar var det då lätt att se att  dödligheten ökar då det inte längre fanns några studier utan dödlighet som skulle förvanska statisitiken från det vad man vill få fram.

Ett extremt exempel på hur denna studie har fel resultat är då en person med långtgående cancer dog efter ha bara tagit en eller några E-vitamintabletter. I en riktig studie skulle dessa extremer gallras bort eftersom de förvanskar statistiken men i denna lämnades den kvar eftersom den stödde det resultat man ville få fram fast varje intelligent människa förstår att ingen dör p.g.a en vitamintablett. Nyheten om denna studie cirklade runt i alla medier och då en skrev om den antog andra att det var sant och skadan var skedd men jag hoppas innerligen att ingen verkligen tror på detta.

Varje år dör 100 000 -tals människor p.g.a mediciner men ingen dör p.g.a vitaminer. Trots detta faktum så utmålas vitaminer som farliga och mediciner som trygga och enda orsaken är pengar. Det rör sej om stora pengar, verkligt stora pengar och läkarna är idag läkemedelsföretagens ”pushers” som trugar mediciner vi inte vill ha eller ens behöver. Vi får antibiotika mot virus och statiner mot högt kolesterol. Det finns otal exempel på hur vi matas med dyra läkemedel mot saker som inte är en sjukdom eller så mot saker som kunde hjälpas bättre med bättre kost och mer motion.

Vi låter detta ske då vi hellre betalar för ett piller än att vi faktiskt gör något konkret som att laga bättre mat eller motionera. Vi vill fortsätta leva ohälsosamt och vi nöjer oss med att bota symptomer som vår livsstil orsakar. Vi tror och litar på vad läkarna säger trots att de igen tror och litar på vad läkemedelsföretagen säger åt dem. Det är sogligt att man inte längre kan lita på läkarna, jag tror inte att vanliga läkare medvetet ljuger men de borde inte vara så blåögda. Jag känner flera läkare personligen och då jag försökt prata om vitaminer med dem, så blir det snabbt uppenbart att de inte vet något om vitaminer och att de är mycket skeptiska mot dem och det beror på att de blivit ”hjärntvättade” på läkarhögskolan för det finns många studier och mycket forskning som visar att kosttillskott ofta är effektivare än mediciner.

Förstå mej inte fel. Alla mediciner är inte dåliga och vitaminer hjälper inte mot allt. Ofta behövs båda för optimalt resultat, och det är sällan som vitaminer har ogynnsamma verkningar ihop med mediciner, men ibland så är det bättre att försöka annat än mediciner, som t.ex. när det gäller högt kolesterol som är ett symptom på att allt inte står rätt till. Man äter fel eller motionerar för lite. Säkert finns det personer som kan ha nytta av statiner men varför ska alla ta statiner då det är skadligt för flera än de som har nytta.

Medierna har ett stor ansvar i allt detta. De rapporterar allt som läkemedelsföretagen vill och de litar tydligen blint på att företagen talar sanning och vill alla väl. Media är endera väldigt blåögd eller så har de egna ekonomiska intressen i det hela. T.o.m min lokala tidning skrev om hur ”dödliga” vitaminer är och i det fallet var det nog fråga om blåögdhet. Man litar blint på att andra har kollat fakta och vet vad de skriver om men sanningen är långt därifrån. Många dör i förtid för att de inte vet hur de kan ta bättre hand om sin kropp. De vet inte vilka kosttillskott de ska ta för att må bättre och leva längre och hälsosammare. Folk klagar att vitaminer är dyra men gladeligen köper man sprit och tobak för mycket större summor. Att mediciner är mycket dyrare tycks heller inte spela nån roll. 

Det är sorgligt, allt leder mot ett sjukare och mera cyniskt samhälle, tyvärr. Friska skräms att ta mediciner som de inte behöver och vi får lagar som tvingar oss att ta mediciner och att ge dem åt våra barn. Jag vill inte har lagar som tvingar oss att vaccinera eller ta mediciner. Det ska vara vårt egen val, även om det innebär risk att vi blir sjuka, för hellre blir jag sjuk p.g.a mina dåliga val, än att jag blir sjuk för att nån annan tvingar mediciner på mej som jag inte behöver. Läkarna och läkemedelsföretagen har en viss arrogant övertro till sin egen förträfflighet och de tycks tro att de vet bättre än andra, även om deras kunskap tycks sammafalla med vad som är bra för deras plånbok. Hippokrates tycks vara bortglömd sedan länge..

Annonser