Jag har nog skrivit om detta tidigare men det har (annanstans) kommit på tal igen och därför tänkte jag skriva ner ett par tankar jag har angående kolesterolvärden. Jag är inte säker på vad rekommenderas nuförtiden men tidigare var gränsvärdet 5,0. Det var ett värde som läkarna valde baserat på en undersökning som visade att om kolesterolvärdet låg under 2,0 eller över 9,0 så ökade dödligeheten (källa: Arginiini 2000 luvun ihmelääke). Värdet var alltså ett statistiskt genomsnitt av dessa två gränsvärden och är absolut inget optimalt värde, vilket läkemedelsbolagen gör sken av.

De försöker faktiskt få en att tro att man borde bli av med kolesterolet helt och att det är kolesterolet som gör oss sjuka. Så är det inte, tvärtom, vi behöver kolesterol och det är mycket viktig del av blodet. Det är ingen slump att dödligheten ökar när kolesterolvärdet är för lågt och det är antagligen så att lågt kolesterol kan vara direkt förknippat med dödligheten, emedan högt kolesterol är bara ett symptom. Läkarna försöker alltså bota en sjukdom som inte finns, högt kolesterol, genom att maskera de egentliga orsakerna, fel kost och för lite motion. Det är omoraliskt och det skördar fler offer än vad det räddar.

Kolesterolmedicin, statiner, har kopplats till problem med hjärtat. Det är alltså medicinen som orsakar bieffekter som kan vara mycket allvarliga, t.o.m direkt livsfarliga. Det är mycket sorgligt att vi tillåter läkemedelsbolagen lura oss att tro att vi behöver dyra mediciner för att bota ett tillstånd som rätt kost rättar till på 12 dagar (källa: Biovita). Det är alltså inte kolesterolet som orsakar hjärt- och kärlsjukdomar, utan det är dålig kost och bristfällig motion som gör att fria radikaler i blodet skadar cellerna i blodkärlen så att de inflammeras. Högt kolesterol är alltså bara en indikation på att vår kost är fel och att det är kosten som skadar våra blodkärl, inte kolesterolet!

Genom att ta kolesterolmedicin lurar vi, eller egentligen läkarna som trugar medicinen, oss att tro att allt är ok då kolesterolnivån sjunker. Det vi egentligen gör är att vi maskerar den egentliga orsaken och därför är det helt verkningslöst att ta kolesterolmedicin, tvärtom är det egentligen mer skadligt eftersom vi då antagligen fortsätter med samma dåliga kost vilket bara gör mer skada. Tyvärr är det lättare att ta ett piller än att ändra vår kost och röra på oss mera. För vissa är det inte möjligt att röra på sej mera p.g.a handikapp o.s.v men för vanliga människor finns det ingen orsak att ta kolesterolmediciner. Med rätt kost och tillräcklig motion kan man kontrollera inflammationen i blodkärlen vilket förhindrar hjärt- och kärlsjukdomar.

Det är omoraliskt av läkarna att skriva direkt skadliga mediciner för ett tillstånd som lätt kan rättas till genom ändringar av livsstil. Läkarna bär bara en del av ansvaret, den stora boven är läkemedelsbolagen som avsiktligen manipulerar studier och förvränger sanningen. Tobaksbolagen gjorde samma på 50-talet och de slapp lätt undan, nu gör läkemedelsbolagen det samma. När ska vi vakna och börja ge kännbara straff för lögner som dödar?

Domstolarna vågar bara ge små ekonomiska repressalier när dylika lögner framdagas och straffen är bara en bråkdel av den nytta de fått genom att ljuga och så länge de kommer undan så lätt, så kommer bolagen att fortsätta i samma stil. Samma problem finns inom många brancher, inte bara läkemedelsbranchen, men här är den uppenbar då den inverkar så direkt på många människors liv. Bara i norden finns det säkert över en miljon människor som använder kolesterolmedicin och den största delen gör det i onödan med stora ekonomiska förluster för samhället och mycket lidande för människorna. Kolesterolmedicinerna har ofta ganska svåra biverkningar.

Annonser