EU planerar att försämra vårt konsumentskydd. För att försöka förhindra detta kan vi skriva under en adress till vår regering. Om vi inte gör något kan vi snart vara helt utan konsumentskydd. Kom ihåg att värna om våra rättigheter för när vi väl förlorar dem, är det mycket svårt att få dem tillbaka.

Annonser