Jag har nu under ett par års tid bytt ut våra lampor mot energispararlampor. Igår böt jag ut de sista som är i dagligt bruk och kvar är bara en lampa med 3 x 40W halogenlampor men de använder vi sällan, så det är inte nån brådska med det. Lampornas totaleffekt har sjunkit från 1375W till 386W. Vi har alltså fått bort nästan 1kW och samtidigt har vi fått mera ljus än tidigare.

Jag gjorde en kalkyl på hur mycket ljusen förbrukar på ett år men det blev nog bara en grov uppskattning som inte stämmer speciellt bra. Tidigare var årsförbrukningen, uppskattningsvis, 5570kWh men det tror jag att är en överdriven siffra för det låter så mycket, ungefär en tredjedel av vår totalförbrukning. Enligt samma uppskattning skulle vår förbrukning vara 1564kWh idag. En skillnad på ca 4000kWh men det har jag inte märkt av i vår elräkning och därför tror jag att den är starkt överdriven. Å andra sidan har jag använt andra apparater ganska mycket, t.ex. jircirkel, MIG-svets, bordscirkel m.fl., som kan vara orsaken till att vår totalförbrukning har stigit istället för att sjunka.

Jag har som mål att få ner vår totalförbrukning men istället för att sjunka har den stannat på ungefär samma nivå, rent av stigit en aning de senaste åren. Vi skaffade en luftvärmepump för att få ner uppvärmningskostnaden men det kompenserades av att vi samtidigt började värma vårt garage, också den med en luftvärmepump. Nettoeffekten är dock större än vad elräkningen visar för vi sparar en hel del bensin på att hålla garaget varmt och det sparar också pengar och miljö. Vår satsning på energispararlampor har igen kompenserats av andra saker, t.ex. gick luftvärmepumpen i garaget sönder förra vintern och det höjde förbrukningen en aning. Får se hur förbrukningen blir under detta år, nu blir det förhoppningsvis ett helt år utan problem som inverkar negativt.

Annonser