Jag har lite svårt att ta ställning till om det var bra att åtgärdspaketet inte gick igenom eller inte. Faktum är att det är orättvist att alla ska betala då ett fåtal gjort fel men faktum är också att alla hamnar att betala på ett sätt eller annat. Systemet fungerar inte. Att spekulera med skenbara tillgångar går väl en tid men att anta att värdet alltid ska stiga på i princip värdelösa tillgångar är att tro på en utopi.

Vårt ekonomiska system är egentligen alltför bräckligt. Varför? Jo därför att det är uppbyggt av skojare, visserligen ganska smarta sådana, men skojare likväl. Jag har aldrig haft nån större tillit till ekonomer eftersom de oftast uppvisar en mycket skev bild på världen. Jag förde en gång en diskussion med en ekonom om en lokal pappersfabriks utsläpp. Han sysslade med sportfiske och tyckte att utsläppen var ok för fiskarna var stora nära där fabriken släpper ut sina gifter. Jag hävdade att de borde satsa på att rena utsläppen bättre varvid han frågade om jag tycker att de ska samtidigt stänga fabriken.

Lite av samma sak gäller med finanskrisen. Man vägrar korrigera de egentliga felen eftersom man har nytta av symptomen. I detta fall så vinner skojarna oavsett vad som görs och de hamnar aldrig till svars för det som de gjort. Det är annars väldigt sällan som skojare av denna kaliber hamnar till svars. Det är alltid vanliga människor som får lida då ”de stora pojkarna” har lekt. Får hoppas att detta medför en ändring av systemet så att finansfolket inte kan utnyttja systemet och kräva att folket betalar då det går överstyr.

Jag hoppas att vad som än görs, att det inte går som det gick i Finland i början och mitten av nittiotalet där bankerna vann på att  köra företagen i konkurs. Då fick de garanterat sina pengar. Om de hade givit företagen en chans, så hade de inte fått den eventuella förlusten betald av skattebetalarna (staten), utan hade hamnat att stå för den själva. Detta p.g.a att staten satte en tidsram för när bankerna kunde få stöd för förlusten. En dyr miss som det finska folket lider av ännu och en massa företag tvingades i konkurs även om de med lite hjälp hade kunnat överleva. Denna åtgärd hjälpte bankerna och gjorde finanskrisen mycket djupare än vad den skulle ha behövt vara. Ingen behövde ta ansvar för de dåliga besluten.

Annonser