Som jag ser det, så är finanskrisen i USA det slutliga beviset för att oreglerad kapitalism inte fungerar. Den fria marknaden är en utopi som högern envist hållar fast vid, även om de aldrig kunnat eller kan tillämpa den. Ett samhälle som byggs upp på kapitalismens villkor kommer att gå under, det var nära att hända i USA och enbart extremt drastiska åtgärder, som bär emot den fria marknadens egna regler, kunde rädda ekonomin, och därmed samhället, från total kollaps. Hoppas att finansvalparna lär sej något av denna kris men tyvärr har historien visat att man sällan lär sej.

Annonser