Det är mycket nyheter om läget i Georgien men media ger en mycket skev bild av situationen och jag är tveksam till hur pass objektiv den är. Man skäller på Ryssland, som säkert tog i en aning våldsamt mot Georgien, och samtidigt lyfter man fram Nato som ett alternativ för att få fred i regionen. Hur skulle det vara om man erkände Georgiens grannländer som självständiga stater lika som Ryssland nu gjort? Det skulle minska på spänningen men det är ju inte i USAs intresse, för de vill ju ha en spänning i regionen för det håller alla där på tårna.

USA beskyller Ryssland för allt möjligt som de själva också har gjort och det mångfalt värre, prata om dubbelmoral! Situationen kan eskalera i princip till vad som helst men förhoppningsvis lugnar parterna ner sej. Ett steg i rätt riktning vore att väst godkänner Sydossetien och Abchazien men det vägrar de göra p.g.a egna intressen, inte därför att det är rätt, vilket det är. Om det var rätt att godkänna Kosovo, så då är det också rätt att godkänna dessa två stater men det vill inte väst göra delvis p.g.a påtryckningar av USA. USA fortsätter att vara det största hotet mot världsfreden.

Annonser