Jag börjar bli en aning frustrerad på hela klimatdiskussionen, ok, det är bra att det är en diskussion och det är bra att saker och ting kritiseras. Det vore ju mycket olyckligt om alla bara svalde alla argument utan att tänka efter.

Nu är situationen dock sådan att vi inte har råd att tveka, inte ens fast hela klimathotet vore fel. Det är trots allt inte nåt negativt med att satsa på miljön, annat än höga bränslekostnader men än är de inte så höga att det skulle vara speciellt illa. Det svider i plånboken och vi är tvugna att priorisera men det ser jag inte som något negativt. Oljan tar slut en dag, det är ett faktum, den kan inte räcka för alltid eftersom vi förbrukar mer än vad som tillkommer och det är fel att fortsätta använda olja för energiproduktion då det finns alternativ.

Ett av problemet är att de som kritiserar klimathotet ser det som fel därför att de kan påvisa att naturen inverkar mer på klimatet än människan. Det är ju en självklarhet men det fråntar oss inte ansvaret eller föringar den inverkan vi har, hur mycket de än vill så önska. Jag har alltid, ända sedan barn, förundrats över inställningen att vi inte påverkar vår omgivning. För mej har det alltid varit självklart att vi påverkar vår jord med vårt agerande och om jag har fel, så är jag bara glad för det vore något extremt positiv men tyvärr ser jag inte ut att ha det och de flesta experterna håller med. Dock inte alla, det bör poängteras.

Jag ser inte kllimathotet som ett hot mot ekonomin, utan en möjlighet då det finns mycket arbete att utföra. Ett hot mot ekonomin blir det först om vi inte gör något åt saken. Då kan man med säkerhet säga att ekonomin och hela vår civilisation kommer att gå under. Ska vi alla kunna leva på denna planet bör vi börja leva smartare. Slit och släng går inte. Vi kan inte köra runt i onödan bara för att det är så roligt. Allt vi gör har en påverkan på ett eller annat sätt.

Vad kan vi då göra? Det finns massor man kan göra, dels själv, dels hela samhället och allt är inte negativt eller svårt. Vi kan som individer t.ex. börja spara el. Det kräver inte mycket för att spara relativt stora belopp och även om man som individ inte kan rädda världen ensam, så bör man komma ihåg att man är en länk i kedja och om alla sparar blir det till sist väldigt mycket. Det finns många sätt att spara el, t.ex. energisparalampor som är ett väldigt enkelt sätt att spara och som är mycket effektivt, man kan byta ut direktel mot luftvärmepumpar, oljepannor mot pellets (sparar inte el men olja) o.s.v.

Alternativen till att producera el med olja är kol (dåligt alternativ), kärnkraft (också dåligt alternativ men kanske mindre dåligt än kol då vi i framtiden kan korrigera problemet med kärnavfall när vi får fusionsenergin att fungera), vindkraft, solenergi o.s.v. Kritikerna klagar ofta på att det inte finns något alternativ som kan kompensera och det stämmer i dagens läge men vi behöver inte heller kompensera allt just idag. Det vi bör göra är att ta steget mot att hitta alternativ och byta ut de som smutsar ner. Stänga olje- och kolkraftverk och producera t.ex. mer vindkraft. Att vindkraften inte kan kompensera allt är ett faktum men det gör inget för allt som produceras är i rätt riktning. Mer förnyelsebar energi i kombination med att vi sparar in där vi kan, gör ett stort steg i rätt riktning.

En lösning som jag tänkt på som jag tror kunde lösa problemen snabbare vore att staten stödde husägare att skaffa små vindkraftverk för egen produktion. De behöver inte kompensera för hela behovet, det räcker att de producerar en del av behovet och när det inte blåser tar man el ur nätet som tidigare och när det blåser mer än vad som behövs för eget behov delar man med sej ut i nätet. Om alla hus hade ett litet vindkraftverk kunde man kompensera för många större kraftverk. Visserligen behöver man kapasitet för driftstopparna på vintern men man kunde göra så, att när det finns överproduktion, t.ex. när det blåser mycket, tillverkar man vätgas av överskottet. Denna gas kunde sedan användas av vätgasbilar eller andra fordon.

Denna idé är inte helt utvecklad ännu men det är ingen omöjlighet och om staten gick med på det så tror jag att folket skulle ställa upp. En annan fördel vore att det skulle kräva mycket arbetskraft vilket är en positiv biverkning. Det finns lösningar på problemen, det är viljan som saknas hos de som bestämmer. Det hjälper inte heller att det finns många skeptiker som bromsar utvecklingen men fördelen med denna utveckling är att hur det än går så är det bra för vår planet. Det enda som är illa är om vi inte gör något eller om vi inte gör tillräckligt och i tid.

Vi lyckades stoppa ozonhålet, vilket var en lycklig slump att freon inte gjordes av brom, utan klor, för annars hade vi varit utan ozonlagret innan vi ens märkt det, och om vi kunde stoppa det kan vi stoppa detta också. Det är frågan om vilja och vi har inget annat val än att göra vad vi kan eller gå under. Vår inverkan i kombination med naturens egen inverkan,kan vara droppen som får bägaren att rinna över. Vi kan inte stoppa naturen men vi kan påverka det vi själva gör och jag hoppas att  alla inser sitt ansvar i denna fråga.

Annonser