Av en slump läste jag om ett fall av djurplågeri i min gamla hemkommun. Det gör en väldigt ledsen att behöva läsa sådana negativa saker och jag förundras över att sådant sker än idag, man tror ju att man lever i civiliserad värld men tydligen har inte alla fattat det riktigt. Det finns saker som man bara inte gör. Jag förstår inte varför man vill orsaka ett oskyldigt djur smärta och lidande.  De har kanske en rubbad världsuppfattning, vissa kommentarer angående fallet tyder på det, eller lider de själva också och har ett behov att få andra att lida som dem. Vad vet jag men fel är det i.a.f. Jag tycker inte att djur har samma rättigheter som människor, det eftersom de inte heller har samma skyldigheter, eller nån rättsuppfattning, men de har rätt att leva i fred utan att bli plågade och det är vår plikt som människor att se till att djur inte behöver lida mer än vad som är absolut nödvändigt.

Med nödvändigt ont menar jag inte pälsfarmning, för det tycker jag att är onödigt fast jag vet att många lever på det men den grymhet och lidande andra djur i naturen orsakar varandra kan man inte och ska man inte påverka. Pälsfarmningen har jag ofta bevittnat med egna ögon då det finns många farmare i min hemkommun och jag har ett visst förstående för det men jag tycker ändå inte att det är rätt.

Att plåga ett husdjur, i dett fall en katt, är inte bara fel mot djuret själv, utan även mot djurets ägare. Hur uppfattar ett barn vars kära husdjur blivit plågat det? Minns själv hur ledsen jag blev när vår katt blev överkörd men det var u trots allt en olycka och det kan inte jämföras med plågeri, som trots allt är väldigt onödigt och ännu värre, avsiktligt.

Annonser