Jag har nu en längre tid försökt minska på vår elförbrukning och det har lyckats ganska bra. Första åtgärden var att byta ut el-batterierna mot en luftvärmepump, vi valde en Fujitsu ASYB 12 LD för den hade den längsta garantin. Det var ett lyckat drag då luftkvalitén också blev bättre i.o.m att luften cirkulerar bättre och den i en viss mån filtrerar bort damm ur luften. Den fick också vår täljstensspis att fungera effektivare då värmen nu sprider sej bättre i huset. Tidigare lämnade värmen kvar nära spisen och det var bara när vi gick omkring som luften rörde på sej och värmen spred sej men nu cirkulerar luften bättre och då också värmen.

I garaget vi har byggt installerade jag också en värmepump, en ASYA 7 LC, men den första gick tyvärr sönder för den var delvis felmonterad och så var den också en aning underdimensionerad. Det gjorde att den alltid gick på full effekt. Nu böt vi den mot en större pump, en ASYA 12 LC, som förhoppningsvis håller bättre och hittills har den fungerat utmärkt. Den som gick sönder började ha ett hiskeligt liv, det var kompressorn som förde ett himla oljud då den gick nästan hela tiden för fullt.

Vår totalförbrukningen låg på ca 15 000 kWh/år före vi köpte pumparna men då värmde vi inte garaget ännu. Förra året låg förbrukningen ungefär på samma nivå men då värmde vi garaget och eftersom pumpen i garaget förbrukade ca 3000 kWh, så kan man anta att förbrukningen minskade i samma nivå. Det är en ganska låg procent men den var ibruk bara 9 månader det året eftersom den blev installerad i början av vintern. Jag väntar med spänning för att se om det minskat i år då den varit ibruk hela vintern. Helt optimalt är det nog inte ännu heller då pumpen var sönder halva vintern och alla lamporna var inte bytta. Jag hoppas att vi får ner förbrukningen ungefär 2000 kWh till.

Jag har också bytt ut nästan alla lampor mot energisparande lampor, det har också varit en mycket effektiv åtgärd. Målet är att byta alla men ännu finns inte annat alternativ utan att byta själva lampan (halogen) i vissa fall. Nödlösningen är att vi undviker att använda dem.

Här är en del knep för att spara el.

 • När solen skiner och man vill ha det svalt inne, stäng för fönstren med rullgardinerna så att solen inte skiner in.
 • På vintern släpp in solljuset men stäng för till natten så att värmestrålningen inte läcker ut.
 • Om ni har golvvärme i badrummet, torka upp vattnet efter duschen så att energin från golvärmen inte behöver slösas på det.
 • Skaffa energispararlampor och släck alla lampor som inte behöver vara på. Det inverkar överraskande mycket.
 • Håll temperaturen inne så låg som möjligt. Varje sänkt grad sparar 5%.
 • Om ni har en spis så använd den för att värma men inte om det är en öppen spis eftersom de släpper ut mer värme än de avger.
 • Om ni värmer med direkt-el, byt den till en värmepump. Det kan spara 30-40% på elförbrukningen och ju sämre isolerat hus, dessto större besparing. En annan fördel är att man får svalka på sommaren men det är ju naturligtvis negativt ur energispararsynvinkel.
 • Skaffa solfångare som värmer varmvattnet. Hos oss är uppvärmningen av varmvattnet halva totalförbrukningen men med solfångare kunde man minska på det rejält.
 • Luft/vatten-värmepumpar är ett bra alternativ om ni har vattenburna batterier eftersom den värmer såväl huset som varmvattnet.
 • Ha inte på datorer i onödan. Även om de avger värme som kan tillgodoses om man har eluppvärmning, så är det sällan till nån större nytta.
 • Undvik att ha apparater i standby-läge i onödan. Speciellt äldre apparater som kan ha överraskande stor förbrukning och om de står på dygnet runt så blir det till sist ganska mycket.
 • Stäng av vattnet i duschen när ni tvålar in er. Det sparar mycket varmvatten och att värma upp vatten är kostsamt. När man duschar förbrukar man vanligen ca 12 l/min.
 • Stäng av datorskärmen om ni måste gå bort från datorn en stund. Om det är en längre stund så kan ni sätta datorn i hibernate- eller standby-läge, som både drar mindre än om den är på men samtidigt startar den snabbt igen när man behöver.
Annonser